ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਪਖੰਡੀ sadh ਬਿਧਿ ਚੰਦੀਆਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਧਿ ਚੰਦ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਾ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਧੀਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ v ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇਸ ਸਾਧ ਨੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ
ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲੇ ਚਪਤਟੇ ਪੱਖੀ ਝਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਥਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ੇਏਹ ਹੈ ਕਿ
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ rophar to jatinderpal singh kaler de rprt

Post Views: 78