ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਖੋਸਾ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਏ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ
When the Honor Committee’s khosa and Thanedar Dango Dangi…

Post Views: 609