ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ‘ਚ ਸਗੰਤ ਨੂੰ ਮੀਟ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਐ
When the sagant was served meat at the Gurdwara Sahib Langar

Post Views: 481