ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ੀ

Back to top button